Menu

get2sport i FC Storebælt

 

 

FC Storebælt samarbejder med DIF get2sport i Slagelse Kommune.
DIF get2sport er en indsats under Danmarks Idrætsforbund, der i samarbejde med kommuner, hjælper og støtter idrætsforeninger i de udsatte boligområder.

Formålet med indsatsen er at styrke frivilligheden i idrætsforeningerne og ruste de frivillige til at modtage og fastholde børn og unge fra de udsatte boligområder.

FC Storebælt er en DIF get2sport-støttet fodboldklub, der har en ressourceperson (en brobygger) tilknyttet foreningen, som arbejder med at skabe en relation mellem børn og unge fraboligområdet Motalavej i Korsør og fodboldklubben. Målet er at børn og unge fra området begynder at gå til fodbold i foreningen.  

DIF get2sport-indsatsen og ressourcepersonens opgaver i FC Storebælt

Ressourcepersonen i FC Storebælt står for get2sport-fodboldtræning hver tirsdag for børn og unge fra Motalavej. Til at begynde med (maj 2018)fandt fodboldtræningen sted på Multibanen på Motalavej, hvor børnene lærte de vigtigste elementer i fodboldspillet og i foreningsfællesskabet at kende fx samarbejde.

I efteråret 2018 er get2sport-fodboldtræningen rykket ind i
FC Storebælts rammer og faciliteter, og træningen fandt sted på fodboldklubbens baner. På den måde kunne børnene og de unge lære foreningens rammer at kende. Get2sport-fodboldtræningen har over vinteren fundet sted indendørs, og vil i starten af 2019 rykke udendørs igen på fodboldklubbens baner.

I foråret 2019 vil der være fokus på at
get2sport-træningen foregår sammen med nogle af de faste børn- og ungehold i FC Storebælt, da get2sport-træningen har til formål at nogle af børnene/de unge på sigt bliver sluset ind på de faste hold og dermed begynder at spille på de faste årgange. 

I get2sport-fodboldtræningen er der også fokus på det at være en del af fællesskabet i fodboldklubben, og derfor laves der også sociale arrangementer for de deltagende børn og unge i get2sport-træningen. På den måde styrkes fællesskabet til træningen, og børnene og de unge lærer foreningsfællesskabet at kende.

 

For yderligere info:
Brian Holm, FC Storebælt, tlf. 60884902

Zouher Abdulatif, get2sport, tlf. 60604984