Menu

Børneattester

Bestyrelsen vedtog på mødet den 8. december 2008 en politik for anvendelse af børneattester i FC Storebælt.

Baggrunden for dette er, at Folketinget den 16. juni 2005 vedtog en ny lov om børneattester.

Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Bestyrelsen besluttede, at der indhentes børneattester for alle i bestyrelsen, samtlige trænere og holdledere i FC Storebælt, uanset om virket omfatter direkte kontakt med børn under 15 år.

Udførlige beskrivelser og anbefalinger kan findes på hjemmesiderne hos DIFDGI ogSBU.

FC Storebælt er medlem af disse organisationer.

De berørte personer i klubben er informeret om, hvad der vil ske.

Kort beskrevet vil der ske dette:

  1.       Bestyrelsen indhenter cpr.nr hos træneren/lederen
  2.       Der laves elektronisk rekvisition, som godkendes via NEM-ID
  3.       Rigspolitiet kontrollerer i Kriminalregisteret, om personen har en pædofilidom.
  4.       Hvis børneattesten som forventet er negativ, sendes den til klubbens formand, der opbevarer den fortroligt.
  5.       Hvis børneattesten mod forventning er positiv, sender Rigspolitiet børneattesten til DIF
  6.       DIF’s rådgivere på området kontakter klubbens formand og attestens indhold vil blive drøftet.
  7.       Formanden vil drøfte konsekvensen med bestyrelsen.
  8.       Formanden vil orientere træneren/lederen om konsekvensen.

Negative børneattester (uden pædofilidomme) ses kun af klubbens formand.

Positive børneattester (med pædofilidomme) ses ikke af nogen i klubben, men klubbens formand kontaktes af DIF og orienteres om indholdet.

Der er tavshedspligt for de personer, der ser eller hører om indholdet af børneattesterne.

Tavshedspligten gælder også personer, der er udtrådt af bestyrelsen.

 

Trænere

Træner Herresenior S2
ingen img
Galal El-Mohamad
Træner Herresenior S3
ingen img
Alaa Chehayber
Målmanstræner Herresenior 1 og 2
ingen img
Christoffer Lyngstrøm
Træner Damesenior
profilepic
Christian Hald Madsen
Træner U16-19
ingen img
Christian Sørensen
Træner U14
profilepic
Jan Larsen
Træner U16-19
ingen img
Jesper Aggerholm
Træner U12- U13
ingen img
Kenneth Jelen
Træner U10
ingen img
Claus Caspersen
Træner U10
ingen img
Nicholas Rought
Træner U10 Piger
profilepic
Astrid Bøget
Træner U9
ingen img
Troels E. Andersen
Træner U7-8
ingen img
Christian Grønbæk
Træner U7-8
ingen img
Rasmus Langeland
Træner U7-8
ingen img
Jakob Bo Kvist
Træner Oldboys
ingen img
Ole Carl Holmsgaard Clausen
Træner Super Veteraner
ingen img
Jørgen Pedersen
Træner Senior Oldboys
ingen img
Lars Morgen Hansen

Klubbens sponsorer

Overvejer du ny bank?