Menu

Stiftende generalforsamling

F.C. Storebælts første formand Ebbe Ahlgren orienterer forsamlingen: 

 

REFERAT:

Ny fodboldklub

Stiftende generalforsamling
Torsdag d. 27. november 2008, afholdt i Klubhuset på Ørnumvej
I alt 53 personer var mødt frem til den stiftende generalforsamling på Ørnumvej. Foregående var både Halskov B98 og Korsør Boldklub’s foreninger blevet opløst på to selvstændige generalforsamlinger.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af vedtægter.
3. Godkendelse af navn.
4. Kontingentfastsættelse.
5. Indkomne forslag.
5a: forslag fra sammenlægningsudvalget om dispensation til jfr. Vedtægternes § 8 at holde første ordinære generalforsamling ultimo januar 2010.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 5.
7. Fremlæggelse af budget.
8. Evt.
 
Punkt 1: Henning Halberg blev valgt som dirigent.
 
Punkt 2: Der var ændringer/indføjninger til vedtægterne.
Under § 4 Medlemskab: ”Passive har ret til stemmeret ved generalforsamling”.
Under § 6 Rammer for bestyrelsen: ”optagelse af lån… indføjes ”max. kr. 250.000.- ”
Under § 8 Generalforsamling: ”1 stemme pr. husstand” – ændres til ”1 stemme pr. medlem”.
Under § 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling: Pkt. 5 Kontingentfastsættelse – tilføjes ”+ budgetgodkendelse”.
Derefter blev vedtægterne godkendt.
 
Punkt 3: Godkendelse af navn.
Aftenens store samtaleemne var dog helt klart vedtagelse af navnet til den nye fodboldklub. Det er med store følelser at sådan noget bliver besluttet. Debatten var meget livlig, og med store følelser.
Kurt Aastrup var første person som talte varmt for navnet ”Korsør FF”, idet han mente at bynavnet var vigtigt at få med i et nyt navn, i øvrigt mente at en sammenlægning var en knaldgod idé.
Flere andre personer gav ligeledes udtryk for sympati for navnet ”Korsør FF”, det var Niels Madsen og Ole Grønlund.
Sammenlægningsudvalget bestående af Ebbe Ahlgren, Søren Kynding, Anders Linke og Jens Møller gav på skift udtryk for deres synspunkt for at navnet burde være ”FC Storebælt”. ”Vi skal have respekt for hinanden” - ”finde kompromisser” – ”fornuftig løsning”.
På et tidspunkt blev det nævnt at en sponsor var interesseret i at navnet blev FC Storebælt. Det kommenterede Tommy Søvndal og Troels Elmegaard Andersen således: Klubben skal ikke underlægges hvad en sponsor ønsker omkring et navn.
Allan Christensen mente at sammenlægningudvalget ikke burde være sure over at forsamlingen ønskede et andet navn. Træner Kenneth Schmidt udtalte at hans ”piger” ikke ønskede navnet FC Storebælt. Niels Madsen, spiller i KB og forældre til en dreng der spiller i HB 98, udtalte: drengene på holdet ønsker ikke navnet FC Storebælt. Tony Rasmussen: Jeg bliver ikke stødt over hvad navnet bliver. Henrik Asmund: Vi skal bare lave en fodboldklub, så hvad vi hedder er ligegyldigt! Per Hansen: Børnene burde have stemmeret.
Thorvald Møller: Hvorfor kan vi ikke hedde Halskov FF? Henrik Lund: Jeg foreslår navnet Halskov FF.
Thorvald Møller: Jeg foreslår navnet: Halskov/Korsør. Kurt Aastrup frafaldt sin foreslag om Korsør FF.
Til sidst skulle der afgives skriftlig afstemning: Der var 4 foreslag på navnet.
Afstemningen gav følgende resultat:
Halskov/Korsør 0 stemmer. Halskov FF 0 stemmer. Korsør FF 20 stemmer. FC Storebælt 30 stemmer.
3 blanke stemmesedler. FC Storebælt blev hermed vedtaget som navn for den nye fodboldklub.
 
Punkt 4: Kontingentfastsættelse.
Spørgsmål: spiller 3. Barn gratis. Svar: ja. Passiv kontingent indføjes: kr. 100,- pr. år.
Kommentar fra Svend Erik Klestrup: De yngste burde ikke betale så meget som foreslået. Flemming Mark: Er trænere stadig kontingentfri.
Kontingentfastsættelse blev vedtaget.
 
Punkt 5 a: Forslag om dispensation i jfr. Vedtægterne om ordinære generalforsamling i februar 2010.
Godkendt.
 
Punkt 6: Valg til bestyrelsen.
A) Valg formand (1 år): Ebbe Ahlgren valgt.
B) Valg af kasserer (2 år): Søren Kynding Kristensen blev valgt.
Der var dog kampvalg om denne post, idet Kenneth Schmidt også stillede op til denne post. Afstemningsresultatet blev Kenneth Schmidt med 14 – og Søren Kynding Kristensen med 38 stemmer, 1 blank.
c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1 år): Evy Rich Steffensen og Danny Vøttrup valgt.
d) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år): Jens Møller, Anders Linke og Anders Nielsen valgt..
e) Valg af 2 suppleanter (1 år): Gert Sukow og Kenneth Schmidt valgt.
f) Valg af revisor: Arne Svendsen valgt.
 
Punkt 7: Fremlæggelse af budget.
Henrik Jacobsen spurgte: Hvad med kørepenge? Jens Møller svarede: Vi betaler ikke kørepenge, der har klubben simpelt hen ikke penge til! Vi skal ha’ forældrene på banen.
Ebbe Ahlgren: Trænerne skal selvfølgelig ikke ha’ ekstra udgifter pga. kørslen. Det skal koordineres og vi skal finde en god løsning.
Thorvald Møller: En venne/forældreforening kunne evt. bakke op. Det er stort ønske at det kommer op at stå. Jeg vil gerne være med til at tage et initiativ.
 
Punkt 8: Evt.
Henrik Jacobsen spurgte: Hvornår foregår selve sammenslutningen, hvad de hold der deltager i indendørs turneringen nu; skal de træne/spille sammen? Søren Kynding Kristensen: Alle holdene spiller færdig som de er nu. Selve sammenlægningen starter ved udendørs.
Jens Møller: Det drejer sig om principper, vi har selvfølgelig ikke styr på alt her i starten. I (trænere, forældre, spillere) skal udfylde rammerne. Vi skal bruge jer – men i skal også bruge jer selv. Find selv ideerne og løsningerne og kom tilbage til os.
Thorvald Møller: Det famøse klubnavn. Lad os mødes i fællesskab. Jeg er optimist for samarbejdet.
Henrik Jacobsen anbefalede at klubben meget hurtigt afholdte et trænermøde, så alle trænere kunne finde sammen og kende hinanden.
Til sidst afsluttede FC Storebælt’s første formand Ebbe Ahlgren med et par ord:
” Mange års til tider bitter kamp mellem Korsørs to fodboldklubber Korsør Boldklub og Halskov B98 er nu vendt til sammenhold, idet de to klubber efter måneders forhandlinger og ben hårdt arbejde nu er nået målet omkring dannelsen af FC Storebælt, som Korsørs fodbold klub.
En stor klub, hvor der er plads til både brede og elite, og med over 500 medlemmer, vil vi allerede fra starten kunne betegnes som en stor klub.
Vi vil i FC Storebælt gøre en særlig indsats på, at udvikle og dygtiggøre trænerne, for kun gennem stor faglig viden og flid kommer resultaterne ind på kontoen.
Som tidligere lovet, har vi i FC Storebælt pligt til at skabe historien om vores to gamle og nu opløste klubber Korsør Boldklub og Halskov B98 videre, så historierne kan pryde vores lokaler både med tekst og billeder i årerne fremover.
Rejsen har været lang og til tider sej, men det har været det værd, og inden jeg siger tak for i aften, så vil jeg bede jer alle rejse jer op og give et leve for FC Storebælt.”

Klubbens første bestyrelse:
Gert Suckow (suppleant), Søren Kynding (Kasserer), Anders Nielsen, Ebbe Ahlgren (Formand), Jens Møller, Anders Linke (Næstformand), Kenneth Schmidt (Suppleant) og Danny Vøttrup
(Evy Rich mangler)

 

 

Referat ordinær generalforsamling 2010  

1. ekstra ordinære generalforsamling (opløsning) Halskov Boldklub af 1998
2. ekstra ordinære generalforsamling (opløsning) Halskov Boldklub af 1998
1. ekstra ordinære generalforsamling (opløsning) Korsør Boldklub
2. ekstra ordinære generalforsamling (opløsning) Korsør Boldklub