Menu

Covid-19 information

Vi efterlever alle retningslinjer udstedt af myndighederne samt af DIF og DBU, der organiserer fodboldklubber i Danmark. Vi henviser til fodboldens coronaregler samt den protokol, der er for at gennemføre corona-sikker træning i vores klub. De kan findes her.

Sådan håndterer klubben en positiv test eller mistanke om smitte med corona hos vores medlemmer:

 

Før test:

 • Ved symptomer på COVID-19 skal medlemmet straks isolere sig selv fra andre og følgende gældende retningslinjer for test, og må selvfølgelig ikke møde til træning eller kamp.
 • Har man ikke symptomer, men mistænker smitte, skal man også testes.

 

Efter negativ test:

 • Hvis medlemmets test er negativ, og vedkommende ikke længere har symptomer på COVID-19, behøver vedkommende ikke længere isolere sig.

 

Efter positiv test:

 • Personer som er testet positiv for COVID-19, må ikke møde til kamp eller træning, men klubben skal informeres, hvis man har deltaget i aktiviteter (fx træning eller kamp).
 • En medarbejder fra Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, vil kontakte medlemmet telefonisk og gennemgå retningslinjerne. Medlemmet bør dog ikke afvente opkaldet, før vedkommende følger retningslinjerne for selvisolation.
  Coronaopsporingen vil fortælle, at der skal igangsættes en smitteopsporing, som kan indbefatte kontakt til fodboldklubben, hvis medlemmet har været fysisk til stede i klubben fra 48 timer forinden eller har været i fysisk kontakt med andre medlemmer fra klubben.
 • Personer, som kan defineres som ’nær kontakt’ til en smittet person, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”. De kan findes her.

Coronaopsporing vil desuden blandt andet pålægge medlemmet, der er testet positivt for COVID-19 følgende:

Hvis medlemmet fortsat har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal fortsætte sin selvisolation, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Man kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er det eneste tilbageværende symptom.

Hvis medlemmet ikke har symptomer efter sin positive test:

 • Medlemmet skal isolere sig selv, indtil syv dage efter, at vedkommende fik taget testen. Hvis medlemmet får symptomer i løbet af de syv dage, skal medlemmet blive hjemme, indtil 48 timer efter at vedkommende er fri for symptomer.

 

Hvordan skal andre medlemmer forholde sig, når én i klubben er smittet?

 

Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej (se definition nedenfor og følg smitteopsporingens vejledninger). Det er ikke som udgangspunkt muligt at give en generel retningslinje om, hvor mange på holdet, der skal opføre sig som nære kontakter, da det fx blandt andet afhænger af den afstand, man har holdt til hinanden.

Hvis man er ’nær kontakt’ til en smittet person, kan man ikke vide, om man er smittet, og derfor skal man opføre sig som om, man er smittet, indtil man har fået et negativt testresultat. Dette afhænger naturligvis af vaccinationsstatus.

Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved at blive ringet op af Coronaopsporingen, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter. Du kan også blive kontaktet direkte af en person, du kender, som er blevet testet positiv, og som du har været i nærkontakt med.
Er du i tvivl, om du skal betragte dig selv som ’nær kontakt’, kan du kontakte den myndighedsfælles corona-hotline på telefon: 70 20 02 33.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er man ’nær kontakt’ hvis man har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:

 1. Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
 2. Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

 

Hvis man ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er man ikke en nær kontakt, og man skal ikke gøre mere. Hvis man har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er man en nær kontakt, hvis man samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:

 • Man bor sammen med en smittet person
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.)
 • Man har i mere end 15 sammenhængende minutter været tæt på en smittet person inden for 1 meter (f.eks. ved samtale)
 • Man har i mere end 15 sammenhængende minutter været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af nedenstående situationer:
  • Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fodboldtræning eller -kamp.
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

 

Hvis man ikke direkte kan defineres som nær kontakt, kan man være det, som Sundhedsstyrelsen kalder ’anden kontakt’. I sådanne tilfælde skal man testes hurtigst muligt, en såkaldt screeningstest. Det vil typisk være i de situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der grundet andre risikofaktorer kan være øget risiko for smittespredning. Det er fx i situationer, hvor man er usikker på, om der er blevet holdt nok afstand, og den ene er blevet testet positiv. Som anden kontakt skal man booke tid til én test på coronaprover.dk hurtigst muligt, og behøver ikke gå i selvisolation.

 

Nyttige links og telefonnumre

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona

Den myndighedsfælles Corona-hotline: +45 7020 0233

 

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles Corona-hotline. Den kan også hjælpe med opsporing og rådgivning af nære kontakter på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed.