Menu

Vision og mål for CP Fodbold

image

FC Storebælt opretter både et CP Fodboldcenter (CP FC), som er en målrettet afdeling for spillere med cerebral parese (CP), og et eliteklubhold, som hedder CP Football Elite Denmark” (CP FED)

CP Fodboldcentrets ambition er at blive centret for styrkelse og videreudvikling af CP-fodbold i Danmark. FC Storebælt vil oprette et eliteklubhold og endvidere afholde samlinger for CP-piger (og senere) CP-bredden.

CP FED er et klubhold for de dygtigste og mest talentfulde fodboldspillere over 14 år med en bevægelsesnedsættelse pga. cerebral parese eller sen hjerneskade. Det primære mål for holdet er at deltage i den kommende Champions League for CP-klubber i IFCPF-regi og i andre internationale turneringer for CP-fodboldklubber.

Eliteholdet CP FED er også tænkt som et frivilligt supplement og støtte til CP Landsholdet. Det vil forhøje niveauet for CP-spillerne både i hjemmeklubben og på landsholdet. Eliteholdet vil fungere som en fødekæde til CP Landsholdet, og Eliteholdets egne træningssamlinger vil blive koordineret med CP Landsholds- og Talentsamlingerne, så disse ikke bliver forstyrret.

De bedste spillere over 14 år fra CP Talentholdet, alle spillerne fra CP Landsholdet og andre dygtige CP-spillere vil blive inviteret til samlingerne. Her vil FC Storebælt arbejde på at sammensætte et slagkraftigt hold til deltagelse i den kommende CP Champions League, som afholdes for første gang næste år.

FC Storebælt vil i samarbejde med Parasport Danmarks CP Fodboldlandshold og CP-Talentholdet invitere Landstrænerne som observatører til klubbens træningssamlinger mm.

FC Storebælt har allerede planlagt en samling for CP-piger og den første samling for eliteholdet i november, og der arbejdes på at holde samlinger for CP-bredden i løbet af det kommende år.

FC Storebælt vil også arbejde på at etablere et samarbejde med Elsassfonden og Sport for Brains.

FC Storebælt tilbyder:
Elitetræning på højeste niveau -
Trænere med erfaring indenfor CP-fodbold på højeste niveau, bl.a. tidligere trænere for CP Landsholdet.
Individuelle træningsprogrammer.

Målmandstræning (individuel el. parvis) imellem samlinger med elite målmandstræner.
Associeret medlemskab (Affiliate Membership) af IFCPF, det internationale forbund for CP-fodbold.

Mål 1:
Målet for CP Fodbold Center er at højne niveauet for CP-fodbold generelt i Danmark ved at løfte niveauet individuelt for talentfulde CP-spillere i klubberne. Eliteholdet vil tilbyde ekstra træning på højeste niveau. Ud over at holde samlinger (senere også breddesamlinger) vil CP Fodbold Centret medvirke i rekruttering til de nuværende CP-hold i Danmark og gerne medvirke til oprettelse af nye CP-hold.

Mål 2:
Målet for eliteholdet er deltagelse i den kommende Champions League for CP-klubber i IFCPF-regi og i andre internationale turneringer for CP-fodboldklubber.

Organisation
Eliteholdet CP FED er en del af afdelingen for CP Fodbold i FC Storebælt, hvor trænere og ledere refererer til FC Storebælts bestyrelse og har formanden Brian Holm som kontaktperson.

Len Nossell, som er leder/kontaktperson for CP-fodbolden, har et stort netværk og over 20 års erfaringer i dansk og internationale CP-fodbold.
Han kan kontaktes på tlf. 21298649 / lennossell@gmail.com

Træningssamlingerne for klubholdet vil blive afholdt ca. hver anden måned. (5 - 6 gange om året).

Spillerne fortsætter som fulde medlemmer i deres moderklub, mens de også bliver medlemmer i FC Storebælt. De betaler et symbolsk lavt kontingent til det nye CP fodboldcenter.

FC Storebælt søger Associeret (Affiliate) medlemskab af IFCPF, som betyder, at holdet kan deltage i de fleste internationale CP-turneringer. IFCPFs regler tillader Affiliate medlemskab i et land der har et fuldt medlemskab i forvejen. Der findes flere fortilfælde (f.eks. Irland, England, Argentina).

Der arrangeres kampe mod lokale hold samt CP-hold fra andre lande.

FC Storebælt søger medlemskab af Parasport Danmark, så de enkelte spillere altid er til rådighed for Parasport Danmarks nationale hold.


FC Storebælt er i forvejen medlem af DBU Sjælland, DIF og DGI, så alle formelle forhold herunder forsikringer og børneattester er i orden.

Dobbelt medlemskab: Man må godt være medlem af 2 eller flere

forskellige klubber. Ved deltagelse i officielle CP stævner og turneringer med FC Storebælt indhentes tilladelse fra spillerens moderklub.

Økonomi
Vi forventer, at en stor del af spillernes udgifter til samlinger og rejser dækkes af sponsorer.