Menu

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af FC Storebælt, så benyt venligst denne formular. 

 

  • Spillercertifikat skal ansøges elektronisk via evt. ny klub.
  • FC Storebælt udleverer først spillercertifikat når en eventuel restance er afviklet.
  • Udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

 

 

 

* Udmeldelse af FC Storebælt kan foretages på klubbens hjemmeside eller pr. mail til klubbens kasserer Regnskab@fcstorebaelt.dk . Aldrig til træneren.

* Opgiv navn, fødselsdato og evt. medlemsnr.

* Medlemskab af FC Storebælt er gældende indtil udmeldelsesdato.

* Skulle du være i kontingentrestance overfører FC Storebælt ikke dit spiller-certifikat til evt. anden klub før restancen er blevet betalt.

* Betaling kan foretages via link tidligere fremsendt via kluboffice eller til klubbens bankkonto 9383-4580486342.

* Bliver gælden ikke betalt tilbageholder FC Storebælt i henhold til gældende regler dit certifikat i 6 måneder fra udmeldelsesdato.

 

* Et medlemskab er en gensidig bindende forpligtelse. FC Storebælt har au-tomatisk kontingentopkrævning, hvorfor udskydelse af udmeldelse kan medføre kontingentopkrævning, selvom du har været ”fraværende” med-lem i en periode.

* HUSK derfor at udmelde dig, når du ikke længere ønsker at indgå i fælles-skabet FC Storebælt.

* Hvis du ikke længere deltager i klubbens aktiviteter, betyder det ikke, at du automatisk bliver udmeldt. ”Klubben” kan ikke gætte sig til, om du ønsker udmeldelse.

* Man har et personligt ansvar for sin udmeldelse.

* Hvis du går med planer om udmeldelse, så udmeld dig inden d. 1. juli - klub-bens ”administration” holder ferie i hele juli.