Menu

Indmeldelse

KONTINGENTBETALING/INDMELDELSE/FODBOLDPAS/PRIVATLIVSPOLITIK

Velkommen til FC Storebælt – her kan du melde dig ind i klubben under nedenstående afdelinger, men læs dette først:

Hvis du tidligere har spillet i en anden klub skal dit spillercertifikat overføres fra denne til FC Storebælt.
Kontakt Rune Ravn på mail: rrfcstorebelt@gmail.com

KONTINGENT opkræves automatisk halvårligt, og der er reduktion i forhold til indmeldelsestidspunktet. Kontingentet dækker alle årstider, og der trænes/spilles både på græs, kunstgræs og indendørs i haller. For at være trænings og kampberettiget SKAL kontingent være betalt. Inden ordinær automatisk kontingentopkrævning får man et advis om at opkrævning er undervejs. Her har man mulighed for ” i sidste øjeblik” at informere klubbens kasserer om evt. udmeldelse og dermed standse opkrævningen. Iflg. klubbens vedtægter refunderes indbetalt kontingent ikke.

INDMELDELSE kan kun foregå fra denne side, hvor alle de ønskede oplysninger SKAL indtastes. Det er især vigtigt, at e-mail adresse er korrekt, da det er ad den vej, at automatisk kontingentopkrævning og information foregår. Endvidere skal købsbetingelser og privatlivspolitik accepteres.

FODBOLDPAS – Efter indmeldelse vil du et par dage senere modtage en velkomstmail fra DBU. Via denne mail skal du gå ind på ”MIT DBU” og aktivere dit FODBOLDPAS, hvilket er en betingelse for medlemskab af FC Storebælt, der som medlem af DBU er underlagt DBU’s betingelser i forbindelse med DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN. Ved aktivering af dit fodboldpas, skal du også sætte ”flueben” i felterne under teksten BILLEDER.

PRIVATLIVSPOLITIK – Inden aktivering af FODBOLDPASSET bør man nøje gennemlæse DBU’s – og i den forbindelse også FC Storebælts – PRIVATLIVSPOLITIK (link på siden vedr. fodboldpas). FC Storebælt gør opmærksom på, at I ved indmeldelse som forældre bl.a. giver tilladelse til, at jeres børn må transporteres til kampe og stævner i privatbiler og at fotos af børnene – herunder bl.a. situationsbilleder og portrætter taget i klubregi må offentliggøres på klubbens hjemmeside, i velkomstfolder, nyhedsbreve eller andet eksternt rettet informativt materiale.

UDMELDELSE – sker via dette link. Spillercertifikat overføres til evt. ny klub efter anmodning fra denne via kluboffice, hvis spilleren ikke er i kontingentrestance i FC Storebælt.

KONTINGENTRESTANCE – spillere i kontingentrestance længere end en måned efter sidste betalingsfrist vil jvf. klubbens vedtægter § 4 blive spærret for deltagelse i kampe og træning. Betales kontingentet ikke, bliver medlemmet udmeldt i kontingentrestance, og spillercertifikat overføres ikke til evt. ny klub før restancen er betalt

 

INDMELDELSE HER: