Menu

Udmeldelse

Udmeldelse af FC Storebælt kan foretages på klubbens hjemmeside eller pr. mail til klubbens kasserer Regnskab@fcstorebaelt.dk.
Aldrig til træneren.

Opgiv navn, fødselsdato og evt. medlemsnr.
Medlemskab af FC Storebælt er gældende indtil udmeldelsesdato.
Skulle du være i kontingentrestance overfører FC Storebælt ikke dit spillercertifikat til evt. anden klub før restancen er blevet betalt.
Betaling kan foretages via link tidligere fremsendt via kluboffice eller til klubbens bankkonto 9383-4580486342
(opgiv navn og fødselsdato).
Bliver gælden ikke betalt tilbageholder FC Storebælt i henhold til gældende regler dit certifikat i 6 måneder fra udmeldelsesdato.
Et medlemskab er en gensidig bindende forpligtelse. FC Storebælt har automatisk kontingentopkrævning, hvorfor udskydelse af udmeldelse kan medføre kontingentopkrævning, selvom du har været ”fraværende” medlem i en periode.
HUSK derfor at udmelde dig, når du ikke længere ønsker at indgå i fællesskabet FC Storebælt.
Hvis du ikke længere deltager i klubbens aktiviteter, betyder det ikke, at du automatisk bliver udmeldt. ”Klubben” kan ikke gætte sig til, om du ønsker udmeldelse.
Man har et personligt ansvar for sin udmeldelse.
Hvis du går med planer om udmeldelse, så udmeld dig inden d. 20. februar 2019, da ny automatisk kontingentopkrævning for 1. halvår 2019 går i gang natten til d. 22. februar.
FC Storebælt, bestyrelsen, Korsør d. 12. februar 2019