Menu

Indmeldelse

Velkommen til FC Storebælt – her kan du melde dig ind i klubben under nedenstående afdelinger, men læs dette først:

Hvis du tidligere har spillet i en anden klub skal dit spillercertifikat overføres fra denne til FC Storebælt. Angiv tidligere klub ved indmeldelse. Ved fejl kontaktes seafcstorebelt@gmail.com

 

KONTINGENT - Du kan se kontingentsatser her. Kontingent opkræves halvårligt via automatisk trækning i marts og august på det tilmeldte betalingskort og dækker alle årstider, om der trænes eller spilles på græs, kunstgræs eller indendørs. For at være trænings og kampberettiget skal kontingent være betalt. Inden automatisk kontingentopkrævning får man en mail om, at opkrævning er undervejs. Her har man i sidste øjeblik mulighed for at ændre betalingskort, såfremt det har ændret sig, eller melde sig ud via klubbens hjemmeside jvf. nedenstående punkt. Ifølge klubbens vedtægter refunderes indbetalt kontingent ikke.

FODBOLDPAS - Efter indmeldelse vil du modtage en velkomstmail fra DBU. Via denne skal du gå ind på Mit DBU og aktivere dit fodboldpas, hvilket er en betingelse for medlemskab af FC Storebælt, der som medlem af DBU er underlagt DBUs betingelser i forbindelse med Databeskyttelsesforordningen. Ved aktivering af dit fodboldpas kan du nærlæse og acceptere privatlivspolitikken, og du bedes herunder give tilladelse til anvendelse af billeder. Vi gør opmærksom på, at du aktivt skal give tilladelse til at børn må transporteres til kampe og stævner i private biler, og at fotos af børnene - herunder situationsbilleder og portrætter taget i klubregi - må offentliggøres på klubbens hjemmeside, i velkomstfolder, nyhedsbreve eller andet eksternt rettet informativt materiale.

UDMELDELSE - sker via dette link eller din profil på Mit DBU. Det er spillerens ansvar at melde sig ud rettidigt og klubben kan ikke holdes ansvarlig for, at der trækkes kontingent automatisk, hvis spilleren melder sig ud efter en kontingentopkrævning. Spillercertifikat overføres til evt. ny klub, når klubben anmoder om det via KlubOffice, såfremt spillere ikke er i kontingentrestance i FC Storebælt.

KONTINGENTRESTANCE - spillere i restance længere end en måned efter sidste betalingsfrist vil jvf. klubbens vedtægter § 4 blive spærret for deltagelse i kampe og træning. Betales kontingentet ikke, bliver medlemmet udmeldt i kontingentrestance og spillercertifikat overføres ikke til evt. ny klub før restancen er betalt.

Luk