Menu

Organisation og udvalg i klubben

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i FC Storebælt, der vælger klubbens bestyrelse ifølge vedtægterne. Klubbens bestyrelse står for den strategiske retning i klubben, som de mange frivillige trænere og ledere arbejder ud fra.

I FC Storebælts organisation fungerer udvalgene som et led under bestyrelsen, der varetager mange af de sportslige ledelsesopgaver, som vi har i fodboldklubben. Udvalgene er bygget op således, at
bestyrelsen er repræsenteret i afdelingens udvalg, og endvidere sidder der frivillige personer fra de forskellige afdelinger, som er enten fagligt kompetente eller blot brænder for at gøre en forskel for klubbens medlemmer. Man mødes normalt 3-4 gange om året og varetager begrænsede opgaver som frivillig inden for det område, man ønsker. Det er vores mål, at folk med interesse for FC Storebælt, kan få sæde i udvalgene. Så tøv ikke med at kontakte udvalgsformændene, hvis du er interesseret i at hjælpe til.

Luk