Menu

Børneattester

Bestyrelsen vedtog på mødet den 8. december 2008 en politik for anvendelse af børneattester i FC Storebælt.

Baggrunden for dette er, at Folketinget den 16. juni 2005 vedtog en ny lov om børneattester. Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Bestyrelsen besluttede, at der indhentes børneattester for alle i bestyrelsen, samtlige trænere og holdledere i FC Storebælt, uanset om virket omfatter direkte kontakt med børn under 15 år.

Udførlige beskrivelser og anbefalinger kan findes på hjemmesiderne hos DIFDGI og SBUFC Storebælt er medlem af disse organisationer.

De berørte personer i klubben er informeret om, hvad der vil ske.

Kort beskrevet vil der ske dette:

  1.       Bestyrelsen indhenter cpr.nr hos træneren/lederen
  2.       Der laves elektronisk rekvisition, som godkendes via NEM-ID
  3.       Rigspolitiet kontrollerer i Kriminalregisteret, om personen har en pædofilidom.
  4.       Hvis børneattesten som forventet er negativ, sendes den til klubbens e-boks, så den opbevares fortroligt.
  5.       Hvis børneattesten mod forventning er positiv, sender Rigspolitiet børneattesten til DIF
  6.       DIF’s rådgivere på området kontakter klubbens formand og attestens indhold vil blive drøftet.
  7.       Formanden vil drøfte konsekvensen med bestyrelsen.
  8.       Formanden vil orientere træneren/lederen om konsekvensen.

Negative børneattester (uden pædofilidomme) ses kun af klubbens formand og kasserer.

Positive børneattester (med pædofilidomme) ses ikke af nogen i klubben, men klubbens formand kontaktes af DIF og orienteres om indholdet.

Der er tavshedspligt for de personer, der ser eller hører om indholdet af børneattesterne.

Tavshedspligten gælder også personer, der er udtrådt af bestyrelsen.

 

Luk