Menu

Udmeldelse

Medlemskab af FC Storebælt er gældende indtil udmeldelsesdato.
Skulle du være i kontingentrestance overfører FC Storebælt ikke dit spillercertifikat til evt. anden klub før restancen er blevet betalt.
Er du i restance bedes du bruge tidligere fremsendt link til betaling af kontingent, eller kontakte klubsekretæren for nærmere dialog.
Bliver gælden ikke betalt tilbageholder FC Storebælt i henhold til gældende regler dit certifikat i 6 måneder fra udmeldelsesdato.
Et medlemskab er en gensidig bindende forpligtelse. FC Storebælt har automatisk kontingentopkrævning, hvorfor udskydelse af udmeldelse kan medføre kontingentopkrævning, selvom du har været ”fraværende” medlem i en periode.
HUSK derfor at udmelde dig, når du ikke længere ønsker at indgå i fællesskabet FC Storebælt.
Hvis du ikke længere deltager i klubbens aktiviteter, betyder det ikke, at du automatisk bliver udmeldt. ”Klubben” kan ikke gætte sig til, om du ønsker udmeldelse.
Ønsker du at melde dig ud af FC Storebælt kan du bruge dette link eller melde dig ud via din profil på mit.dbu.dk

 

Luk