Menu

Visioner/Lyseblå tråd

Idegrundlag – værdier - visioner

Idegrundlag:

FC Storebælt er i sin grundstruktur en breddefodboldklub med plads til elite. I et velfungerende klub- og træningsmiljø gives spillerne mulighed for kompetenceudvikling.

FC Storebælt sætter mennesket og det forpligtende fællesskab i centrum, og klubben indgår aktivt som medspiller både i fodboldverdenen og i lokalsamfundet.

FC Storebælt giver børn, unge og voksne glæde, udfordringer og oplevelser gennem både fodboldspil og klubliv. Det gælder for spillere, trænere, ledere og dommere samt for andre, der bakker op om FC Storebælts værdier.

FC Storebælt er en dynamisk og handlekraftig organisation, der med social ansvarlighed giver mulighed for både sportslig og menneskelig udvikling for medlemmer og øvrige aktører.

Idegrundlaget støttes via

 • En synlig ledelse med afsæt i klubbens idegrundlag, værdier og visioner.
 • En driftssikker organisation og et solidt og holdbart økonomisk fundament.
 • Sportslige og sociale aktiviteter der giver både sportslig og trivselsmæssig succes for alle involverede – spillere i alle aldre, trænere, ledere og dommere.
 • Kompetenceudvikling af spillere, trænere og ledere.

Værdier – FC Storebælt bygger sit virke på

 • Social ansvarlighed
 • Det forpligtende fællesskab
 • Respekt
 • Mangfoldighed

Visioner – FC Storebælt har følgende visioner:

 • At være hele byen Korsørs fodboldklub – den kulturbærende klub og samlingspunkt i byen såvel sportsligt som socialt.
 • At være den mest attraktive klub i byen med kompetente ledere og trænere og med stor medlems- og forældreinvolvering.
 • At have en børne- og ungdomsafdeling med hold i alle årgange, hvilket sikrer udvikling af egne spillere til en styrket seniorafdeling.

DBU Børneklub

Vi har tilsluttet os DBUs Børnesyn og arbejder hver dag på at blive endnu bedre til at tilbyde gode rammer for børnefodbolden i Korsør. Vi prioriterer børnefodbolden økonomisk og organisatorisk, og har udarbejdet en børnepolitik, der skal sikre, at vi sammen arbejder imod vores fælles mål om at have børnehold for alle på 5-12 år.


Du kan læse mere om den oprindelige Visionsplan, udarbejdet i forbindelse med sammenlægningen af Halskov B98 og Korsør BK:
Vision 2016

Luk