Menu

Klubnetværket Vestsjælland

image

Siden slutningen af 2019 har der været arbejdet med at etablere et ambitiøst klubnetværk på Vestsjælland, med formålet at løfte fodbolden i regionen for både børn, bredde og elite på ungdomssiden.

Vestsjælland er det område i Danmark med færrest fodboldspillere ift. antal indbyggere. Derfor er det fælles mål at rekruttere flere fodboldspillere, og fastholde de unge mennesker længere i sporten, i hele regionen. Der er allerede søsat mange gode initiativer i klubberne, bl.a. DBUs koncept ”Bold & Bevægelse” for de 2-4 årige for at få flere børn til at starte i klubberne, men klubberne er enige om, at der kan gøres endnu mere - derfor er netværket vigtigt.

Netværksaftalerne indeholder nemlig en masse gensidige fordele og udviklingsmuligheder for alle klubberne. Her kan bl.a. nævnes at børnespillere i netværksklubberne deltager i fælles børnestævner, inspirerende fælles oplevelser i forbindelse med divisionskampe, netværksmøder, officiel træneruddannelse, intern trænerudvikling, eksponering og generelt forstærket sparring og kommunikation på tværs af klubberne.

De 8 klubber præsenteret på Harboe Arena i Slagelse, hvorefter Vemmelev siden har tilsluttet sig netværket

 

Ud over det ovenstående samarbejde, for at styrke den generelle fodbold, er der i samarbejdsaftalerne også gensidig aftale om at udvikle talentmiljøet i området, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland. Det giver de vestsjællandske talenter mulighed for at forfølge deres drømme og evt. være attraktive for deltagelse på DBU’s Talentcenter og de største klubber i Danmark, gennem områdets Licensklub, Slagelse B&I.

Klubnetværket har fået en yderst positiv modtagelse og indeholder allerede aftaler mellem de lokale klubber B.73 Slagelse, Høng GF, Skælskør B&I, Sørby Fodbold, FC Storebælt, FS Hashøj, Sorø Freja, Vemmelev Fodbold og Slagelse B&I.

Bestyrelsen i FC Storebælt tiltrådte aftalen i 2021 og håber på et godt samarbejde med de øvrige i klubber i netværket til gavn for de mange børn og unge i klubben.

 

Luk